Raporty zbiorcze w systemie Aurero. Nieocenione narzędzie do zarządzania przychodnią.

Niełatwo jest zapanować nad tak złożonym biznesem, jakim jest placówka medyczna. Bez względu na to, czy prowadzisz jedną przychodnię, czy zarządzasz całą siecią placówek – w każdym przypadku do prawidłowego ich funkcjonowania potrzebna jest ciągła analiza. Taka dogłębna analiza wymaga od Ciebie solidnego planu, dużego zaangażowania, poświęcenia ogromnej ilości czasu i energii.

Chyba, że masz przy sobie narzędzie, które Cię wspiera. Zbiera za Ciebie dane, a następnie generuje czytelne raporty w postaci wykresów i tabeli. I w dodatku robi to automatycznie, bez Twojego udziału.

Czym są raporty zbiorcze w systemie Aurero?

To przede wszystkim ogromne wsparcie dla Twojego biznesu. Ale także skarbnica wiedzy. Dzięki raportom zbiorczym poznasz mocne i słabe punkty Twojej przychodni. Dowiesz się również, jak na co dzień funkcjonują poszczególne jej części. To niezbędne, abyś w porę dowiadywał się o problemach, lokalizował się i mógł szybko na nie reagować. Możliwość generowania zbiorczych raportów z różnego rodzaju danych zbieranych w systemie, umożliwia Ci pełną kontrolę nad Twoją placówką. Możesz zebrać wszystkie interesujące Cię informacje, z wybranego przedziału czasowego w czytelny raport, aby łatwiej i szybciej je analizować lub przekazać wytyczne dla personelu.

Jeden moduł – wiele możliwości

Moduł raportów zbiorczych w Aurero to szereg użytecznych raportów, dzięki którym w prosty sposób poznasz wszystkie aspekty funkcjonowania Twojej placówki. Poniżej opisaliśmy rodzaje raportów, jakie możesz wygenerować.

Aktywność użytkowników

Raport ten pozwala prześledzić wszystkie akcje użytkowników, a więc Twojego personelu w systemie Aurero.

Call Center

Umożliwia prześledzenie historii rozmów telefonicznych w wybranym przedziale czasowym. Zawiera przydatne wykresy ilości telefonów według pory dnia, czasu rozmów, czasu oczekiwania na połączenie, czy nieodebranych połączeń.

Dane medyczne

Archiwum danych medycznych pozwala szybko wyszukać całą historię medyczną pacjenta. Pozwala również wyszukać historię pacjentów przyjętych przez konkretnego lekarza i historię podjętych przez niego działań medycznych.

Faktury VAT

Raport zbiorczy wszystkich faktur. Można wygenerować raport z wybranego przedziału czasowego. Z tego miejsca można pobrać wystawione wcześniej faktury.

Finanse

Zbiorczy raport finansowy z określonego przedziału czasowego. Podsumowuje: przychody według pory dnia, najczęstsze usługi, źródła wizyt, lekarzy, specjalizacje, rodzaje płatności.

Laboratorium

W podsumowaniu widzimy dochody z badań prywatnych w laboratorium oraz informacje o badaniach wykonanych w ramach NFZ wraz z poniesionymi kosztami do refundacji. Widnieje tu również lista lekarzy zlecających badania w podanym okresie.

Magazyn

Ten raport to kontrola nad magazynem. Umożliwi Ci sprawdzenie stanu magazynu, czy zużycia materiałów na jedną wizytę lub zabieg.

NFZ

Możesz wygenerować raport dla wybranej poradni. Pokazuje on: najczęstsze rozpoznania, najczęstsze procedury, najczęstsze produkty, skierowania, lekarzy wraz z przychodami za wizyty dla lekarza i dla przychodni.

Pacjenci nieobecni

Pozwala przeanalizować, jak często pacjenci rezygnują z wizyt u konkretnych lekarzy z podziałem na wizyty prywatne i w ramach NFZ.

Podsumowanie

Raport ten umożliwia podsumowanie ilości pacjentów oraz przychodów z danego okresu w porównaniu z analogicznym okresem z poprzedniego roku lub w porównaniu do poprzedniego tygodnia, miesiąca, albo 48 dni wstecz.

Rabaty, partnerzy

Podsumowanie wykorzystanych rabatów przy rozliczaniu wizyty oraz wizyt pacjentów, odbytych dzięki partnerom placówki.

Wysyłka SMS

Raport z wysłanych wiadomości sms w określonym przedziale czasowym, wraz z informacją, czy wysyłanie wiadomości zakończone zostało sukcesem.

Wizyty

Podsumowanie wizyt pacjentów w podanym przedziale czasowym, z podziałem na specjalizacje i lekarzy. Możesz sprawdzić: godziny zapisów pacjentów, na kiedy zapisują się pacjenci, stosunek pacjentów nowych do powracających, płeć, wiek, źródła zapisów, czas oczekiwania na wizytę, opóźnienie wizyt, czas trwania wizyt, wykorzystanie grafiku wśród poszczególnych specjalizacji, wykorzystanie grafiku wśród poszczególnych lekarzy, wizyty umówione w analizowanym okresie.

Poznaj Aurero i potężne narzędzie analityczne, jakim jest moduł Raporty zbiorcze. Testuj Aurero bezpłatnie przez 14 dni.


Zamów demo


Umów prezentację


Zobacz cennik