Obowiązek raportowania Zdarzeń Medycznych i wymiany dokumentów EDM wszedł już w życie 1 lipca 2021 roku

Raportowanie zdarzeń medycznych i wymiana dokumentów EDM stała się faktem z dniem 1 lipca 2021 roku. Użytkownicy oprogramowania medycznego Aurero nie muszą obawiać się kosztownych wdrożeń. Stosowna aktualizacja funkcjonalności pojawi się w systemie automatycznie i nie będzie wymagała od lekarzy poznawania skomplikowanych instrukcji.

Obowiązkowa wymiana Zdarzeń Medycznych

Od 1 lipca wszystkie placówki medyczne działające w Polsce (nie tylko te współpracujące z NFZ) są zobowiązane zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w części Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Przypomnijmy, że chodzi o cztery grupy dokumentów:

  1. Informacje o rozpoznaniu choroby;
  2. Karty informacyjne z leczeniem szpitalnym;
  3. Opisy danych diagnostycznych;
  4. Informacje dla lekarza kierującego.

O szczegółach oraz kontrowersjach związanych z nowym obowiązkiem gabinetów lekarskich oraz przychodni komercyjnych informowaliśmy już we wpisie: Wymiana danych w EDM między placówkami medycznymi – czy termin 1 lipca 2021 jest zagrożony?

Wątpliwości powtórzył Prezes Narodowej Rady Lekarskiej, prof.dr hab.med. Andrzej Matyja, w liście otwartym do Komisji Zdrowia Sejmu RP z dnia 21 czerwca 2021 roku. Obawy NRL dot. m.in. bezpieczeństwa danych Pacjentów składowanych w repozytoriach oraz kosztów związanych z ich długoletnim archiwizowaniem.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych od 1 lipca – obawy na wyrost?

To są wszystko oczywiście zrozumiałe obawy lekarzy oraz właścicieli / managerów prywatnych przychodni. Na szczęście MZ jest świadome długofalowości procesu i nie przewiduje obecnie żadnych kar. Pozwala to placówkom medycznym na bezpieczne wdrożenie funkcjonalności nawet po 1 lipca.

Co więcej, oprogramowanie Aurero działa w chmurze. Użytkownicy systemu nie muszą się zatem martwić kosztami wdrożenia oraz archiwizowania danych EDM. Raportowanie każdy podmiot medyczny otrzyma w ramach kosztów dowolnej licencji, nie ma potrzeby opłacania bądź włączania dodatkowych modułów.

Funkcjonowanie systemu wymiany informacji między podmiotami leczniczymi jest w technicznym założeniu bardzo proste. To oprogramowanie Aurero będzie przesyłać Zdarzenia Medyczne do platformy e-zdrowie (P1), natomiast Elektroniczne Dokumenty Medyczne takie jak np. wyniki badań trafiać będą do repozytorium w formie załączników. Następnie system Aurero wysyłać będzie do platformy P1 indeks informujący o istnieniu EDM i jego lokalizacji w repozytorium. Cały proces raportowania Zdarzeń Medycznych oraz wymiany danych EDM został przedstawiony na poniższych schematach:

Gdzie na nim znajduje się rola użytkownika? Otóż sprowadza się ona wyłącznie do kliknięcia przycisku Rozlicz. Dane automatycznie zostaną przekazane do platformy P1 na konto Pacjenta oraz repozytorium. Po stronie placówki nie będzie wymagane podjęcie żadnych dodatkowych akcji.

Czy każdy lekarz będzie miał wgląd do EDM?

Dostęp do EDM oprócz samego Pacjenta będą miały wyłącznie podmioty medyczne, które mają z nim kontakt w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub gdy będzie to niezbędne do kontynuacji leczenia. Będą to zatem lekarze POZ, pielęgniarki, położne czy pracownicy medyczni, którzy wytworzyli wcześniej e-dokument. W każdym innym przypadku dostęp do EDM będzie możliwy wyłącznie za zgodą Pacjenta.

Może to spowodować, że nie wszystkie podmioty medyczne wykorzystają potencjał scentralizowanej bazy danych. Jest to jednak krok w dobrą stronę i najważniejsza rewolucja w świecie e-medycyny w 2021 roku. Docelowo raportowanie Zdarzeń Medycznych umożliwi natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Portal  ezdrowie.gov.pl wymienia najważniejszą zaletę związaną z przetwarzaniem oraz wymianą EDM: 

Personel medyczny będzie posiadał większą wiedzę na temat stanu zdrowia Pacjenta, co przyczyni się do podniesienia jakości oraz poprawy koordynacji leczenia.

Proces wdrożenia placówek medycznych w wymianę EDM wcale nie musi być uciążliwy. Oprogramowanie medyczne w chmurze, takie jak Aurero, pozwoli na bezpieczne i bezproblemowe wpięcie użytkowników do globalnej sieci wymiany dokumentacji. 


Zamów demo


Umów prezentację


Zobacz cennik