System Aurero jako jeden z nielicznych na rynku oprogramowania medycznego pozwala na szybkie i proste wystawianie recept Rpw na leki recepturowe. Tylko w taki sposób istnieje możliwość m.in wystawiania recepty na medyczną marihuanę. To znaczące ułatwienie dla klinik i przychodni stosujących medycynę konopną.

Dzięki bogatemu doświadczeniu we współpracy z klinikami stosującymi leczenie konopiami nasi specjaliści znają doskonale proces działania oraz proces prawny w zakresie medycznej marihuany. Zwłaszcza dla nowych placówek działających w obszarze medycyny konopnej, a także tych o standardowym profilu, chcących uzupełnić procesy terapeutyczne medyczną marihuaną, automatyzacja wystawiania recept Rpw na leki recepturowe i doradztwo odnośnie sprawnej obsługi pacjenta w gabinecie lekarskim, mogą okazać się nieocenione.

Moduł EDM z możliwością szybkiego wystawiania recept Rpw na leki recepturowe jest jedną z wielu funkcjonalności pokrywających potrzeby nowoczesnego ośrodka leczniczego. W najpopularniejszym planie subskrypcji oprogramowania medycznego Aurero placówki zyskują dostęp do modułu trzykanałowej telemedycyny, zintegrowanego systemu płatności internetowych oraz w pełni modyfikowalnego portalu pacjenta, który umożliwia uruchomienie rejestracji wizyt online. To istotnie poszerza i ułatwia możliwość dotarcia do pacjentów, którzy już w dobie pandemii przyzwyczaili się do korzystania z usług medycznych z dowolnego miejsca.

Oparcie modelu dystrybucji systemu Aurero o chmurę obliczeniową pozwala na dostosowanie funkcjonalności dla najbardziej wymagających podmiotów medycznych. Dzięki temu istnieje możliwość przygotowania cyfrowego formularza, który automatycznie utworzy konto pacjenta uzupełnione o niezbędne dane, co w dużym stopniu ułatwi lekarzom przeprowadzenie wywiadu chorobowego. 

Pełna automatyzacja obsługi pacjenta wymagającego e-recepty Rpw na leki recepturowe to znacząca poprawa komfortu pracy lekarza i mniejsze obciążenie medyków pracami administracyjnymi. Dzięki temu Twój ośrodek będzie mógł wydatnie podnieść jakość świadczonych usług leczniczych, a pacjentom umożliwi dostęp do tanich, nowoczesnych usług medycznych (również online).

Już teraz możesz wypróbować bezpłatnie kompleksowe oprogramowanie medyczne Aurero wypełniając poniższy formularz:

   

  Jak wystawić receptę Rpw na leki recepturowe w aplikacji medycznej Aurero?

  Wystawienie recepty Rpw na leki recepturowe w systemie Aurero jest bardzo łatwe. W zasadzie nie różni się niczym od wystawienia standardowej recepty na leki recepturowe.

  Lekarz przepisuje jeden lek recepturowy, uzupełnia jego nazwę, podaje skład leku i wpisuje ilości substancji. Może zapisać lek jako szablon, aby następnym razem nie powtarzać całej czynności od początku. Jedyną różnicą jest oznaczenie recepty flagą Rpw. To takie proste!

  Jeżeli masz pytania dot. oprogramowania medycznego Aurero lub funkcjonalności wystawiania recept na leki recepturowe Rpw, odpowiedzi chętnie udzieli Ci jeden z naszych specjalistów. Zapisz się na indywidualną prezentację w dogodnym terminie poprzez kalendarz online.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Głównym przedmiotem finansowania jest zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług programistycznych. To doskonała okazja dla wszystkich podmiotów medycznych, które do tej pory wstrzymywały się z transformacją cyfrową. By skorzystać z programu należy się pośpieszyć. Nabór wniosków będzie trwał od 20 września do 20 października 2021 roku.

  Bony na cyfryzację dla MŚP – zbiór najważniejszych informacji

   

  Chcesz wdrożyć Aurero korzystając z dofinansowania?

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

    

   Jakie podmioty medyczne mogą się starać o dofinansowanie na cyfryzację?

   Celem dotacji jest wsparcie finansowe firm planujących wdrożenie technologii cyfrowych – przede wszystkim oprogramowania, ale również środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń – które pozwolą im na funkcjonowanie w warunkach chorób zakaźnych, takich jak pandemia COVID-19. Jeżeli Twoja placówka medyczna odnotowała znaczący spadek średniorocznych obrotów w roku 2020 w stosunku do przychodów w 2019, to jest to jedno z najważniejszych kryteriów rozstrzygających konkurs.

   Jakie technologie mogą zakwalifikować placówkę medyczną do dotacji UE na cyfryzację?

   Do programu kwalifikują się innowacje, które przede wszystkim pozwolą Twojej placówce pracować zdalnie. Dzięki temu nawet w przypadku lockdownu Twoja działalność będzie mogła pozostać nienaruszona. Wśród takich technologii można wskazać oprogramowanie oraz środki trwałe, które pozwolą m.in. na:

   Aurero – kompleksowe oprogramowanie medyczne, które pozwoli przejść Twojej placówce transformację cyfrową!

   System medyczny Aurero pozwoli Ci uruchomić rejestrację online za pomocą własnego Portalu Pacjenta. Wizyty będą automatycznie synchronizowane z harmonogramami pracy lekarzy. Dzięki płatnościom internetowym oraz trzem kanałom komunikacji dostępnym bezpośrednio z programu: video, chatu oraz telefonu, Twój personel będzie mógł przeprowadzać w pełni zdalne konsultacje. Rozbudowany kreator pozwoli na tworzenie spersonalizowanych szablonów i ułatwi cyfrowy obieg dokumentów w placówce.

   Aurero oferuje pełne, bezpłatne wsparcie użytkowników na każdym etapie współpracy. Nasz zespół specjalistów jest na bieżąco z nowinkami ze świata medycznego, które zostały wprowadzone, bądź są planowane do wprowadzenia. Zapraszamy do umówienia niezobowiązującego spotkania w dogodnym terminie poprzez kalendarz online.

   Raportowanie zdarzeń medycznych i wymiana dokumentów EDM stała się faktem z dniem 1 lipca 2021 roku. Użytkownicy oprogramowania medycznego Aurero nie muszą obawiać się kosztownych wdrożeń. Stosowna aktualizacja funkcjonalności pojawi się w systemie automatycznie i nie będzie wymagała od lekarzy poznawania skomplikowanych instrukcji.

   Obowiązkowa wymiana Zdarzeń Medycznych

   Od 1 lipca wszystkie placówki medyczne działające w Polsce (nie tylko te współpracujące z NFZ) są zobowiązane zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w części Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Przypomnijmy, że chodzi o cztery grupy dokumentów:

   1. Informacje o rozpoznaniu choroby;
   2. Karty informacyjne z leczeniem szpitalnym;
   3. Opisy danych diagnostycznych;
   4. Informacje dla lekarza kierującego.

   O szczegółach oraz kontrowersjach związanych z nowym obowiązkiem gabinetów lekarskich oraz przychodni komercyjnych informowaliśmy już we wpisie: Wymiana danych w EDM między placówkami medycznymi – czy termin 1 lipca 2021 jest zagrożony?

   Wątpliwości powtórzył Prezes Narodowej Rady Lekarskiej, prof.dr hab.med. Andrzej Matyja, w liście otwartym do Komisji Zdrowia Sejmu RP z dnia 21 czerwca 2021 roku. Obawy NRL dot. m.in. bezpieczeństwa danych Pacjentów składowanych w repozytoriach oraz kosztów związanych z ich długoletnim archiwizowaniem.

   Raportowanie Zdarzeń Medycznych od 1 lipca – obawy na wyrost?

   To są wszystko oczywiście zrozumiałe obawy lekarzy oraz właścicieli / managerów prywatnych przychodni. Na szczęście MZ jest świadome długofalowości procesu i nie przewiduje obecnie żadnych kar. Pozwala to placówkom medycznym na bezpieczne wdrożenie funkcjonalności nawet po 1 lipca.

   Co więcej, oprogramowanie Aurero działa w chmurze. Użytkownicy systemu nie muszą się zatem martwić kosztami wdrożenia oraz archiwizowania danych EDM. Raportowanie każdy podmiot medyczny otrzyma w ramach kosztów dowolnej licencji, nie ma potrzeby opłacania bądź włączania dodatkowych modułów.

   Funkcjonowanie systemu wymiany informacji między podmiotami leczniczymi jest w technicznym założeniu bardzo proste. To oprogramowanie Aurero będzie przesyłać Zdarzenia Medyczne do platformy e-zdrowie (P1), natomiast Elektroniczne Dokumenty Medyczne takie jak np. wyniki badań trafiać będą do repozytorium w formie załączników. Następnie system Aurero wysyłać będzie do platformy P1 indeks informujący o istnieniu EDM i jego lokalizacji w repozytorium. Cały proces raportowania Zdarzeń Medycznych oraz wymiany danych EDM został przedstawiony na poniższych schematach:

   Gdzie na nim znajduje się rola użytkownika? Otóż sprowadza się ona wyłącznie do kliknięcia przycisku Rozlicz. Dane automatycznie zostaną przekazane do platformy P1 na konto Pacjenta oraz repozytorium. Po stronie placówki nie będzie wymagane podjęcie żadnych dodatkowych akcji.

   Czy każdy lekarz będzie miał wgląd do EDM?

   Dostęp do EDM oprócz samego Pacjenta będą miały wyłącznie podmioty medyczne, które mają z nim kontakt w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub gdy będzie to niezbędne do kontynuacji leczenia. Będą to zatem lekarze POZ, pielęgniarki, położne czy pracownicy medyczni, którzy wytworzyli wcześniej e-dokument. W każdym innym przypadku dostęp do EDM będzie możliwy wyłącznie za zgodą Pacjenta.

   Może to spowodować, że nie wszystkie podmioty medyczne wykorzystają potencjał scentralizowanej bazy danych. Jest to jednak krok w dobrą stronę i najważniejsza rewolucja w świecie e-medycyny w 2021 roku. Docelowo raportowanie Zdarzeń Medycznych umożliwi natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Portal  ezdrowie.gov.pl wymienia najważniejszą zaletę związaną z przetwarzaniem oraz wymianą EDM: 

   Personel medyczny będzie posiadał większą wiedzę na temat stanu zdrowia Pacjenta, co przyczyni się do podniesienia jakości oraz poprawy koordynacji leczenia.

   Proces wdrożenia placówek medycznych w wymianę EDM wcale nie musi być uciążliwy. Oprogramowanie medyczne w chmurze, takie jak Aurero, pozwoli na bezpieczne i bezproblemowe wpięcie użytkowników do globalnej sieci wymiany dokumentacji. 

   Powszechne udostępnianie i wymiana między podmiotami leczniczymi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) jest jedną z najważniejszych cyfrowych rewolucji planowanych przez Ministerstwo Zdrowia na 2021 rok. Czy tak wyczekiwane zmiany na pewno nadejdą już w lipcu? Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, w piśmie do wiceminister zdrowia odpowiedzialnej za informatyzację – Anny Goławskiej, zgłosił swoje wątpliwości co do zakładanego terminu wdrożenia kolejnego etapu cyfryzacji placówek oraz gabinetów lekarskich.

   Jakie dokumenty medyczne będą wymieniane między placówkami medycznymi i gabinetami?

   Choć ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji (Dz.U. 2020 r., poz. 702, z późn.zm.) ze sporym wyprzedzeniem precyzyjnie określiła dokumentację wchodzącą w skład historii leczenia danego pacjenta, to nie każdy podmiot leczniczy jest przygotowany do wymiany danych w EDM. Zanim przejdziemy do wyjaśniania wątpliwości NIL, określmy czym są zdarzenia medyczne i do jakich danych będą miały wgląd upoważnione instytucje.

   Zdarzenia medyczne, to świadczenia zdrowotne zdefiniowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jako:

   “działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania”.

   Ogólne kategorie danych zdarzeń medycznych obejmują:

   1. dane usługodawcy;
   2. dane usługobiorcy;
   3. dane identyfikujące świadczenie zdrowotne; 
   4. dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego; 
   5. dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego.

   Ze względu na specyfikę, świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki oraz położne będą podlegały szczególnym zasadom raportowania danych. W przypadku lekarzy POZ, do systemu SIM mają trafiać wyłącznie informacje o dacie dziennej rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego oraz o kodzie świadczenia powiązanym z funkcją ochrony zdrowia oraz kodem jednostki statystycznej, a w przypadku porady – dodatkowo do kodu przyczyny głównej. W przypadku pielęgniarek oraz położnych usługodawca przekazuje do SIM dane z wizyty patronażowej.

   Jak będzie działać system wymiany danych EDM?

   Centrum e-Zdrowia już w lipcu bieżącego roku ma umożliwić wymianę informacji zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zdarzenia medyczne mają być wymieniane między Systemem Informacji Medycznej (system teleinformatyczny służący przetwarzaniu udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w skrócie SIM), a Centralnym Wykazem Usługobiorców i Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych. 

   Docelowo wszystkie zdarzenia medyczne – informacje o rozpoznanej jednostce chorobowej oraz wykonanych procedurach – będą trafiać do centralnego banku danych medycznych (repozytorium). W ten sposób inny usługodawca lub upoważniona instytucja będzie mogła pobrać z SIM dokumentację medyczną w postaci elektronicznej niezbędną do prowadzenia diagnostyki lub leczenia oraz rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej.

   Prawidłowa integracja między placówkami medycznymi a systemami centralnymi (platformą P1) powinna zapewnić bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych wrażliwych oraz szybki, całodobowy dostęp do danych pacjentów.

   Wymiana dokumentów medycznych w formie elektronicznej pomiędzy placówkami nie wejdzie w życie 1 lipca 2021?

   Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zostało udostępnione pismo zatytułowane Raportowanie zdarzeń med. i wymiana EDM. Jest ono sygnowane nazwiskiem Andrzeja Cisło, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, a kierowane do Anny Goławskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Już na samym wstępie możemy przeczytać o wątpliwościach NIL w sprawie lipcowego terminu rozpoczęcia wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami:

   “Z rozeznania dokonanego nawet naszym własnym staraniem wynika, że nie wszystkie dokumenty EDM mają we wszystkich aplikacjach zaimplementowane szablony. Z listów nadsyłanych do NRL w tej sprawie, jak też z opinii, jakie płyną z okręgowych izb lekarskich wnioskować można, że prowadzący podmioty i praktyki mają świadomość nadchodzącej „nowej ery” w prowadzeniu dokumentacji, jednak na plan pierwszy obecnie wybija się przetrwanie ich placówek w obliczu pandemii. Spadek liczby pacjentów, zagrożenie zarażeniem (szczególnie w obliczu znacznie gorszego przebiegu choroby w porównaniu do stanu sprzed roku), rosnące koszty utrzymania placówki – to wszystko wpływa na oczekiwanie, że Ministerstwo Zdrowia uaktualni kalendarz reformy cyfryzacyjnej do obecnej sytuacji”.

   Jednak nie tylko pandemia oraz brak gotowości niektórych podmiotów leczniczych stoi na drodze dalszej cyfryzacji ochrony zdrowotnej w Polsce.  Okazuje się, że sukces tego rozwiązania jest zagrożony ze względu na brak modułu pozwalającego udzielać zgód RODO na udostępnianie dokumentacji medycznej innym placówkom lub umożliwiającego wgląd do rejestru zdarzeń medycznych bezpośrednio podczas wizyty lekarskiej. Jeżeli będzie można tego dokonywać wyłącznie za pomocą autoryzacji globalnych w Rejestrze Zgód SIM (poprzez konta bankowe lub uzupełnianie profili IKP w POZ), to zdecydować się może na to niewielki procent pacjentów.

   NIL zwraca również uwagę na niezadowalające dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania, dedykowanego wyłącznie podmiotom Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dr Andrzej Cisło apeluje, aby w Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności znalazło się miejsce dla szerokiego grona usługodawców. W piśmie możemy przeczytać, że do planowanej zmiany mogą się dostosować wyłącznie usługodawcy, którzy oparli swoje systemy teleinformatyczne o chmurę, co stanowi mniejszość programów wykorzystywanych w placówkach medycznych.

   W piśmie nie pada żadna konkretna propozycja nowego terminu wdrożenia wymiany dokumentów medycznych między podmiotami, jednak niektórzy specjaliści sugerują przesunięcie go na grudzień 2021 roku.

   Czy Twoja placówka medyczna jest przygotowana na wymianę danych w EDM?

   Jak widać, ilość danych przekazywanych do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz nieelastyczny system udzielania zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej i danych z rejestru zdarzeń medycznych, mogą sprawić kłopoty zarówno pacjentom, jak i podmiotom leczniczym.

   Nie należy się jednak zniechęcać. Globalne gromadzenie, przetwarzanie i dzielenie się danymi w perspektywie rozwoju ochrony zdrowia pozwoli na szczegółowy wgląd w historię leczenia pacjenta, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości świadczonych usług oraz komfort pracy w jednostkach medycznych.

   Jak sprawić, by wdrożenie raportowania zdarzeń medycznych nie obciążało pracowników? Przede wszystkim należy wybrać system teleinformatyczny oparty na chmurze i tym samym uzyskać pewność, że wszelkie zmiany techniczne oraz prawne pozostaną po stronie deweloperów oprogramowania.

   Dzięki oparciu o chmurę program medyczny Aurero jest nieprzerwanie rozwijany. Aktualizacje są dokonywane automatycznie, bez konieczności angażowania pracowników lub kontaktowania się z  pomocą techniczną. Nasi użytkownicy nie muszą się martwić o implementację wymiany danych w EDM oraz o to, czy nastąpi ona 1 lipca 2021 czy raczej dopiero w grudniu. Są już na nią przygotowani. Tak jak na wszystkie inne duże zmiany, które przyniesie przyszłość, a które nie powinny być dla nich zmartwieniem, lecz szansą na usprawnienie własnej pracy.

   RPWDL: dostęp do platformy P1 oraz księgi rejestrowej

   Aby w systemie informatycznym dla placówki medycznej było możliwe wystawianie e-recept, niezbędne jest zintegrowanie go z platformą e-Zdrowie (P1). Podmiot medyczny zarejestrowany w RPWDL jest zobligowany do uzykania dostępu do księgi rejestrowej oraz założenia konta na P1, a także wygenerowania niezbędnych certyfikatów.

   Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób uzyskać dostęp do księgi rejestrowej oraz platformy P1 wraz z wygenerowaniem potrzebnych certyfikatów.
   Bez tych dostępów nie jest możliwe rozpoczęcie wystawiania e-recept w systemach informatycznych. Dopiero po ich uzyskaniu i wykorzystaniu w celu konfiguracji systemu, lekarze w Twojej placówce będą mogli wystawiać sprawnie elektroniczne recepty.

   1. Stwórz konto w RPWDL lub zaloguj się na swoje konto

   Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) umożliwia uzyskanie dostępu zarówno do księgi rejestrowej, jak i do P1. Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta w RPWDL. Aktywne konto to takie konto, do którego posiadasz login i hasło oraz przypisana została do niego księga rejestrowa. Zalogujesz się do niego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/ , wybierając z panelu menu „Zaloguj”. Jeśli nie posiadasz konta, wybierz z menu „Zarejestruj” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto

   2. Utwórz wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej

   Uprawnienie do księgi rejestrowej można sprawdzić po zalogowaniu się na konto RPWDL, wybierając w aplikacji w menu bocznym opcję „Nowy wniosek”. Jeśli na liście ksiąg znajduje się księga, do której potrzebne są uprawnienia, a obok numeru księgi dostępne są opcje „wniosek o zmianę”, „wniosek o wykreślenie” oznacza to, że uprawnienia do księgi zostały nadane. W przeciwnym wypadku należy złożyć do organu wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek taki jest dostępny w menu bocznym w opcji „Wniosek o uprawnienia do księgi”.

   3. Utwórz wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfkatów

   Po zalogowaniu się na konto w RPWDL, z menu bocznego wybierz „Wnioski”, a następnie „Utwórz wniosek”. Z dostępnych opcji wybierz interesujący Cię wniosek, w tym przypadku: „Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów”. Zostanie wyświetlony formularz wniosku.

   4. Wypełnij formularz wniosku o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów

   Formularz wniosku składa się z trzech części. Pierwsza część to dane podmiotu. Należy tutaj wpisać numer księgi rejestrowej podmiotu. Po wybraniu księgi zaprezentowana zostanie nazwa podmiotu. W tej części formularza należy również podać i potwierdzić adres e-mail, na który zostaną przekazane wygenerowane certyfikaty oraz specjalny numer OID, służący do identyfikacji podmiotu w systemie P1. W drugiej części formularza należy podać dane osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kontem podmiotu w systemie P1 od strony technicznej.

   5. Wygeneruj i wgraj pliki CSR oraz wyślij wniosek

   Trzecia część formularza dotyczy plików CSR, czyli klucze certyfikatów WSS oraz TLS. Są one tworzone za pomocą generatora plików CSR. Jest to program, który należy pobrać,a następnie za jego pomocą należy wygenerować pliki .csr, postępując zgodnie z instrukcją. Zarówno pobranie generatora plików CSR, jak również podgląd instrukcji korzystania z niego są dostępne w widoku trzeciej części formularza. Po wykonaniu wszystkich kroków z instrukcji generowania plików CSR, wygenerowane pliki należy wgrać z dysku komputera w odpowiednie miejsce w formularzu wniosku. Po uzupełnieniu wszystkich pól oraz załączeniu plików CSR dla certyfikatów WSS i TLS, zaakceptowaniu warunków korzystania z systemu P1 oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych przez CSIOZ na potrzeby obsługi wniosku, należy wybrać przycisk „Wyślij”. Instrukcję generowania certyfikatów znajdziesz tutaj.

   6. Sprawdź status wysłanego wniosku

   W zakładce „Wnioski wysłane” zostanie umieszczony złożony wniosek. Po wybraniu „Szczegóły” zostanie wyświetlony komunikat o statusie podłączenia do Systemu P1.

   Po złożeniu wniosku do RPWDL o dostęp do księgi rejestrowej, a następnie wniosku o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów, otrzymasz na podany w formularzu wniosku adres mailowy linki do pobrania certyfikatów WSS i TLS. Gdy Twoje wnioski zostaną zaakceptowane i uzyskasz niezbędne certyfikaty, skontaktuj się z nami. Będziemy mogli wówczas w prosty i szybki sposób skonfigurować moduł wystawiania e-recepty w Twoim Aurero.


   Zamów demo


   Umów prezentację


   Zobacz cennik