Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół Aurero wciąż się powiększa i nasze oprogramowanie zyskuje zaufanie kolejnych, zadowolonych lekarzy, przychodni i ośrodków badań klinicznych.

Technologia Aurero wspiera codzienną pracę szeroko pojętego sektora medycznego w Polsce i na świecie.
Nasze narzędzia to nieoceniona pomoc w:

Aby utrzymać najwyższą jakość naszych rozwiązań, narzędzia dedykowane prowadzeniu badań klinicznym będzie reprezentować nowa marka – hyggio.

Co to oznacza dla naszych obecnych klientów?

Dzięki obranej przez nas strategii będziemy w stanie sprawniej odpowiadać na Państwa potrzeby i dostarczać kolejne, innowacyjne rozwiązania dedykowane prowadzeniu badań klinicznych w Polsce i na świecie.
Warunki współpracy pozostają bez zmian, a wkrótce nasze rozwiązanie otrzyma wiele nowych funkcjonalności.

Chciałbym podziękować wszystkim użytkownikom Aurero za zaufanie i życzyć powodzenia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Patryk Ogórek
Prezes Zarządu Aurero

Rozwijamy się każdego dnia

Już 10 firm CRO pracuje w Aurero sprawdzając elektroniczną dokumentację źródłową w badaniach klinicznych.

Elektroniczna dokumentacja źródłowa to zupełnie nowa jakość w badaniach klinicznych. Aurero jako pierwsze spełnia rygorystyczne międzynarodowe normy, w tym wytyczne FDA. Dzięki takiemu rozwiązaniu ośrodki mogą udostępniać dokumentacje badania monitorom całkowicie w sposób zdalny. Poprzez nowe procedury zespół badawczy oszczędza czas na przygotowanie dokumentów na wizytę, a sponsor oszczędza na wizytach typu on-site.

Rozwiązanie to idealnie wpisuje się w nowoczesny model prowadzenia badań – Risk Based Monitoring. Dzięki systemowi Aurero zmniejsza się ilość popełnianych błędów poprawiając jakość prowadzonych badań co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i pracę całego ośrodka.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Aurero ewoluowało z systemu zarządzania kalendarzami wizyt czy prowadzenia dokumentacji źródłowej do kompleksowego rozwiązania, które wspomaga ośrodki badań klinicznych na każdym etapie jego pracy:


Szybki i sprawny startup
Rekrutacja
Kontrola nad terminami
Elektroniczna dokumentacja źródłowa i Remote Monitoring
Retencja pacjentów
Rozliczenia personelu i pacjentów

Kliknij i dowiedz się więcej jak Oprogramowanie dla ośrodków badań klinicznych Aurero usprawnia codzienną pracę.

Dziękujemy za zaufanie wszystkim ośrodkom oraz firmom CRO

Jest 6 czerwca 2019. BKWP otrzymało oficjalną odpowiedź z Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (za co serdecznie dziękujemy):

Do chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymał informacji w poruszonej przez Pana sprawie. W związku z czym proponuje poniższą korespondencję przesłać do Ministerstwa Zdrowia, jako odpowiedzialnego za przywołany akt prawny.

O ile z treści tej nie wynika nic, co możemy wykorzystać do przygotowania odpowiedniego pisma do Oddziału NFZ:

„1d. Badacz lub właściwy podmiot leczniczy informuje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania”;

o tyle mamy potwierdzenie, że takie instrukcje nie istnieją. Dlatego wszelkiego rodzaju publikacje i cytaty jakie dotychczas się pojawiły należy traktować jako nieoficjalne. I to jest bardzo konkretna odpowiedź na nasz problem.

Zatem spróbujmy określić „plan minimum”:

  1. Od kiedy pacjent staje się uczestnikiem badania (domyślenie -jest włączony do badania)? Na to pytanie odpowiedź wydaje się być prosta – o ile rozmowa na temat możliwości udziału w badaniu, omówienie ICF jest jeszcze świadczeniem zdrowotnym, o tyle każda procedura specyficzna dla protokołu po podpisaniu ICF (z wywiadem, czy badaniem fizykalnym) dotyczy już zarówno pacjenta jak i uczestnika badania. Dlatego moim zdaniem każdy pacjent, który podpisał ICF jest uczestnikiem badania i do niego odnosi się Ustawa.
  2. Których pacjentów dotyczy Ustawa? Tutaj jest już dużo trudniej – logicznym się wydaje, że każdy kto po 1 czerwca 2019 (włącznie) jest uczestnikiem badania (niezależnie od tego czy jest to skrining, aktywna faza, czy follow-up) powinien być zgłoszony. Ale