Obowiązek wprowadzenia EDM od stycznia 2019

O konieczności prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej placówki zdrowia zostały poinformowane już w 2017 roku. Obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednak zmianom uległ zakres ustawy.

Stopniowe wprowadzanie zmian dokumentacji medycznej

Bardzo ważne jest zrozumienie tego jakie dokumenty tworzą EDM. Są to:
– historia choroby,
– historia zdrowia i choroby.

To właśnie one będą wystawiane już wyłącznie w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 roku. Obowiązkowe e-recepty wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku, natomiast e-skierowania dokładnie rok później w 2021 roku. Wprowadzenie nowego systemu może okazać się dużym wyzwaniem, ponieważ nadal sporo placówek nie posiada odpowiednich narzędzi ani zaplecza informatycznego

Standard HL7

Tworzenie oraz obsługa Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będzie odbywać się zgodnie ze ściśle określonymi regułami, które zostały przedstawione w Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA. Od 1 stycznia 2019 roku dokumenty tworzone przez lekarzy będą musiały być wystawiane w specjalnym formacie HL7. Standard ten pozwala na wymianę informacji finansowych, administracyjnych oraz przede wszystkich dotyczących pacjentów między różnymi podmiotami służby zdrowia. Jedną z głównych zalet systemu jest jego elastyczność. Pozwala on na komunikację różnych placówek, które nie muszą być związane jednolitym oprogramowaniem.
Standard HL7 tworzony jest głównie przez:
– rząd oraz organizacje polityczne, których zadaniem jest tworzenie nowych norm prawnych,
– firmy dostarczające oprogramowanie do placówek,
– specjalistów zajmujących się przesyłem danych medycznych pomiędzy różnymi systemami.

Czy placówki oraz pacjenci są gotowi na EDM?

Ministerstwu Zdrowia zależy na cyfryzacji dokumentacji medycznej i nie przekładaniu terminów związanych z tym pojęciem. Blisko 30 procent podmiotów zajmujących się służbą zdrowia nadal nie rozpoczęło procedury wdrażania systemu pozwalającego na obsługę EDM. Wszelkie instrukcje oraz narzędzia potrzebne do reformy są dostępne już od dłuższego czasu, dlatego też obecnie wszystko leży po stronie placówek. Na jak najszybszą cyfryzację dokumentacji liczą również pacjenci, którzy będą posiadać zdecydowanie szybszy i łatwiejszy dostęp do swoich kart zdrowia.

Ostatni dzwonek na wprowadzenie EDM

Do końca roku zostało już coraz mniej czasu, co za tym idzie wiele placówek może nie zdążyć z implementacją oprogramowania pozwalającego na prowadzenie EDM. Należy pamiętać o sankcjach i karach, jakie zastosować może Ministerstwo Zdrowia wobec takich podmiotów. To ostatni moment na rozpoczęcie procedury. Zapraszamy do kontaktu wszystkie przychodnie, szpitale oraz lekarzy do zapoznania się z oferowanym przez nas systemem Aurero.


Zamów demo


Umów prezentację


Zobacz cennik