Dofinansowania NFZ do programów EDM

NFZ dofinansuje programy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Do 10 sierpnia 2019 roku możecie Państwo składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup oprogramowania służącego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz obsługi pacjenta, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

Jak głosi Zarządzenie Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 roku w celu uzyskania dofinansowania, należy spełnić kilka kryteriów. Najważniejszym z nich jest wystawienie elektronicznej recepty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie za EDM?  

Aby móc ubiegać się dofinansowanie za EDM, należy przede wszystkim mieć podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w zakresie i rodzaju opisanym w rozdziale  1 §1 pkt. 1 i 2 niniejszego Zarządzenia. Dofinansowanie może pokryć aż 80% wydanej kwoty na zakup oprogramowania (nabytego w 2018 lub 2019 roku), jeśli kwota ta została sfinansowana ze środków własnych, przed złożeniem wniosku i ubieganiem się o otrzymanie dofinansowania. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później, niż do 31 sierpnia 2019 roku. Przeznaczona kwota na to przedsięwzięcie wynosi 21 267 zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na EDM?

Przede wszystkim należy do 10 sierpnia 2019 roku złożyć do dyrektora właściwego dla swojej placówki oddziału Funduszu złożyć poniższe dokumenty:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Zarządzenia,
  • specyfikację dofinansowania,według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Zarządzenia,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o nabyciu i sfinansowaniu oprogramowania w roku 2018 lub 2019 ze środków własnych.

Co jeśli nie masz jeszcze EDM?

Jeśli nie posiadasz jeszcze EDM, to nic straconego. Jeszcze w lipcu i sierpniu masz czas na to, by nabyć oprogramowanie i zakwalifikować się do zwrotu 80% kosztów. Przypominamy o istotnym warunku – wystawieniu elektronicznej recepty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przypominamy także, że Elektroniczna Dokumentacja Medyczna będzie obowiązkową formą prowadzenia dokumentacji pacjentów, dlatego warto zastanowić się już dziś nad kupnem oprogramowania, aby nie zwlekać z decyzją na ,,ostatnią chwilę”.

Zyskaj z Aurero

Oprogramowanie Aurero jest w 100% zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia, spełnia wszystkie kryteria i jest całkowicie bezpieczne.

Posiada:

  • możliwość wystawiania recept oraz skierowań,
  • indeks leków Pharmindex,
  • możliwość rejestracji wizyt pacjentów oraz dokumentację medyczną,
  • weryfikację eWUS,
  • konta dla osób rejestrujących.

Zamów demo


Umów prezentację


Zobacz cennik