Jak przygotować placówkę do wdrożenia EDM?

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest cyfrową alternatywą dla wszelkich zapisów papierowych dokonywanych przez pracowników placówek zdrowia. Dzięki wdrożeniu oprogramowania dane pacjenta mogą być śledzone przez wiele podmiotów. Już niebawem każda placówka działająca na terenie Polski będzie miała obowiązek posiadania systemu pozwalającego na prowadzenie EDM. Jak przygotować zespół do nowej formy prowadzenia dokumentacji?

Proces przygotowania placówki oraz personelu do wdrożenia EDM należy podjąć odpowiednio wcześniej. Przekazanie wiedzy nie powinno opierać się wyłącznie na teorii, ale również na praktycznym przeszkoleniu wszystkich pracowników. Należy również pamiętać o dostarczaniu niezbędnej wiedzy na temat procesu oraz celowości cyfryzacji pacjentom.

1. Wydzielenie zespołu wdrożeniowego

Pierwszy etap polega na wyznaczeniu zespołu, który odpowiedzialny będzie za wdrożenie cyfrowej formy dokumentacji w placówce. W jego skład wchodzić mogą lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy administracyjni. Będą oni mieli za zadanie nie tylko podejmować decyzje, ale również nadzorować cały proces.

2. Wybór oprogramowania

Programy do obsługi EDM różnią się między sobą:
– interfejsem,
– optymalizacją i szybkością działania,
– ilością funkcji,
– elastycznością (możliwością wprowadzania zmian),
– ceną.

Przed dokonaniem wyboru odpowiedniego systemu, należy przeprowadzić analizę programów dostępnych na rynku.

3. Dostosowanie warunków sprzętowych

Odpowiedni sprzęt może zaoszczędzić czas i pieniądze placówki. Każdy pracownik powinien mieć łatwy dostęp do sieci internetowej oraz narzędzia (komputer) spełniającego wymagania oprogramowania.

4. Szkolenie pracowników

Personel placówki powinien zostać przeszkolony w zakresie niezbędnym do prowadzenia EDM na określonym stanowisku. Warto zadbać o uzyskanie dostępu do wersji demonstracyjnej oprogramowania. Szkolenie powinno umożliwić nabycie przede wszystkim praktycznych umiejętności wykonywania pracy związanej z prowadzeniem cyfrowej dokumentacji. Niekiedy zdarza się, że zmiana systemu związana jest z niechęcią ze strony zespołu. Warto zaznajomić pracowników, co zyskają zarówno oni jak i pacjenci dzięki wprowadzeniu EDM.

5. Opracowanie procedur awaryjnych

W każdej placówce mogą wystąpić różnego rodzaju awarie, np. awaria sieci lub prądu. Warto zainwestować w opracowanie procedur dla okresów, w których EDM nie działa, aby lekarze i pracownicy mieli jasne instrukcje pracy, gdy system jest niedostępny. Procedury i materiały dotyczące przestojów powinny być dostępne w formie elektronicznej i na papierze, aby zapewnić większą dostępność.


Zamów demo


Umów prezentację


Zobacz cennik