Start Aurero 2.0. Poznaj najnowszą wersję naszego systemu

Wysyłanie SMS do pacjentów w systemie Aurero

Dzięki niniejszej instrukcji dowiesz się, jak w łatwy sposób wysyłać spersonalizowane wiadomości SMS do pacjentów zarejestrowanych w systemie

W celu wysłania wiadomości SMS do pacjenta należy odnaleźć go w Terminarzu. Następnie po kliknięciu w linię zawierającą dane wizyty należy wybrać opcję Skontaktuj się spośród rozwiniętej właśnie listy opcji. W tym miejscu można również po integracji systemu z centralą telefoniczną zadzwonić do pacjenta, wysłać mu wiadomość e-mail lub zaplanować kontakt w przyszłości. Można również od razu zaznaczyć kilku pacjentów, którym ma zostać wysłana wiadomość.

Po kliknięciu przycisku Wyślij SMS otworzy się okno Wysyłka SMS, w którym można wpisać treść wysyłanej wiadomości. Wiadomość zostaje wysłana po kliknięciu przycisku Wyślij SMS znajdującego się w dolnej części okna.

SMS do pacjenta to niezwykle przydatna funkcja w Aurero, która znacząco podnosi jakość obsługi pacjenta. Placówce pozwala na lepsze wykorzystanie grafiku, zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt oraz wygodny kontakt z pacjentem.