Start Aurero 2.0. Poznaj najnowszą wersję naszego systemu

Ustawienia początkowe Aurero dla Gabinetu

Zgodna z instrukcjami konfiguracja początkowych ustawień pozwoli Ci wykorzystać w pełni funkcjonalności Aurero w Twojej codziennej pracy.
Jest to niezbędny krok , umożliwiający rozpoczęcie zadowalającej pracy z systemem.
Poniżej podpowiadamy, które początkowe ustawienia są kluczowe dla sprawnie działającego systemu oraz instruujemy, w jaki sposób należy je skonfigurować.
Wszystko po to, aby maksymalnie ułatwić Twoją pracę.

1. Skonfiguruj Ustawienia główne

W menu bocznym Aurero wejdź w zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia gabinetu”.
Na ekranie zobaczysz widok ustawień, a wśród nich: ustawienia konta, ustawienia gabinetu, ustawienia rejestracji online i ustawienia eWUŚ. Poniżej opisaliśmy szczegółowo poszczególne ustawienia.

2. Uzupełnij Ustawienia konta

W zakładce „Ustawienia konta” wpisz niezbędne dane w poszczególnych polach: imię, nazwisko, specjalizację, telefon kontaktowy, adres e-mail, tytuł zawodowy, numer PWZ oraz zaznacz, czy chcesz drukować nagłówek recept. Na koniec użyj przycisku „Zatwierdź” do zapisania wprowadzonych danych.

3. Ustawienia gabinetu – dane podstawowe

W zakładce ustawień „Dane podstawowe” podaj nazwę gabinetu oraz określ, czy chcesz automatycznie przypisywać usługi do przyszłych wizyt dla pacjentów, którzy korzystają z serii takich samych usług. „Zatwierdź” swoje ustawienia za pomocą przycisku na samym dole.

4. Ustaw dostępne płatności i dane do faktur VAT

W tym widoku możesz określić sposoby płatności za wizytę, jakie obsługuje Twój gabinet. Zaznacz więc, czy jest możliwość płatności przelewem i kartą, a także czy Twój gabinet wystawia faktury VAT. W formularzu po prawej stronie wprowadź dane niezbędne do wystawiania faktur VAT. Na koniec „Zatwierdź”.

5. Określ świadczone usługi

W zakładce „Usługi” zdefiniuj usługi świadczone w Twoim gabinecie. Po najechaniu kursorem na wybraną przez Ciebie usługę, możesz ją edytować lub usunąć. Aby edytować, wybierz ikonkę ołówka – będziesz mógł wówczas zmienić nazwę usługi. Aby usunąć usługę z listy – wybierz ikonkę x.

6. Dodaj nową usługę

Aby dodać nową usługę, kliknij na przycisk „Nowa usługa”. Pojawi się okno z polem, w którym możesz wpisać nazwę dodawanej usługi. Na koniec kliknij na przycisk „Zapisz”, aby nowa usługa pojawiła się na liście.

7. Uzupełnij ustawienia eWUŚ

Wprowadź wszystkie dane do logowania w systemie eWUŚ, a następnie kliknij „Zatwierdź”

8. Ustaw grafik pracy

W menu głównym wybierz „Ustawienia”, a następnie „Grafik pracy”. Na ekranie zobaczysz grafik w postaci kalendarza.

9. Dodaj termin w grafiku pracy

Aby dodać nowy termin w grafiku, kliknij w konkretny dzień na kalendarzu. Określ czas pracy od-do, czas wizyty w minutach. Jeśli chcesz udostępnić pacjentom rejestrację online, zaznacz to pole.
Zaznacz pole „Powtarzaj”, jeśli chcesz powtarzać taki grafik pracy przez określony czas. Wybierz z rozwijanej listy przez jaki okres czasu chcesz powtarzać grafik: co tydzień, poniedziałek-piątek, codziennie, co 2 tygodnie, co miesiąc lub w wybrane dni tygodnia. Określ następnie datę początkową, od której grafik ma być powtarzany, a także określ koniec powtarzania za pomocą ilości wystąpień lub określając datę końcową dla tego grafiku. Na koniec „Zapisz zmiany” za pomocą zielonego przycisku.

10. Otwórz cennik usług

W menu głównym wybierz „Ustawienia”, a następnie „Cennik usług”.

11. Dodaj cennik

Aby dodać nowy cennik usług kliknij przycisk „Dodaj cennik” widoczny w lewym górnym rogu strony. Następnie zaznacz wszystkie usługi w tej samej cenie, wpisz cenę w puste pole „Cena” i wybierz zielony przycisk „Dodaj”

12. Wejdź w ustawienia EDM

W menu głównym wybierz „Ustawienia”, a następnie „EDM”. Na ekranie zobaczysz formularz do uzupełnienia danych elektronicznej pieczątki oraz pole tekstowe, w którym ustawisz nagłówek dokumentów

13. Skonfiguruj ustawienia EDM

Uzupełnij dane dla pieczątki elektronicznej. W tym celu wpisz w pola formularza takie dane jak: nazwa gabinetu, NIP, Regon, telefon, adres oraz wybierz z rozwijanej listy oddział NFZ. Poniżej ustaw nagłówek dokumentów. Na koniec nie zapomnij o zapisaniu wprowadzonych danych. Zrobisz to klikając niebieski przycisk „Zatwierdź” na samym dole.

14. Wejdź w ustawienia recept

W menu głównym wybierz „Ustawienia”, a następnie „Recepty”. Na ekranie zobaczysz listę Twoich recept według zakresów.

15. Dodaj nową pulę recept

Po wybraniu przycisku „Nowa pula recept” na ekranie pojawi się okno, w którym uzupełnisz wszystkie dane dotyczące nowej puli recept. Masz do wyboru jedną z trzech opcji: możesz wpisać początek i koniec zakresu, wkleić kod xml lub wgrać cały plik xml, pobrany z Twojego konta na portalu świadczeniodawcy. Na koniec kliknij zielony przycisk „Dodaj”.

Dalsze kroki nie są obowiązkowe, ale znacznie ułatwią i przyspieszą Twoją pracę

16. Ustaw powiadomienia SMS dla pacjentów

W zakładce ustawień „Powiadomienia” możesz ustawić powiadomienia SMS dla Twoich pacjentów. W tym celu zaznacz opcję TAK dla przycisku po lewej stronie, dzięki czemu będziesz mógł wysyłać pacjentom powiadomienia. Po prawej stronie ustaw nagłówek wiadomości SMS, treść oraz podpis, personalizując jednocześnie Twoje wiadomości do pacjentów. Na koniec „Zatwierdź” wprowadzone dane.

17. Ustaw swoje własne szablony wizyt i badań

Gotowe szablony wizyt znacząco przyspieszą Twoją pracę. Zamiast przepisywać po raz kolejny te same informacje, możesz stworzyć wygodny szablon, z którego będziesz mógł skorzystać podczas wizyty. Aby dodać Twoje własne szablony wizyt lub badań wejdź w „Ustawienia” w panelu bocznym, a następnie wybierz zakładkę „Szablony wizyt”.

18. Dodaj szablon wizyty

Aby dodać nowy szablon wizyty, wybierz przycisk „Szablon wizyty”, a następnie wpisz w formularzu po prawej stronie wszystkie niezbędne informacje. Na koniec kliknij zielony przycisk „Zapisz”.

19. Dodaj szablon badania

Aby dodać nowy szablon badania, wybierz przycisk „Szablon badania”, a następnie wprowadź nazwę szablonu i opis. Na koniec kliknij zielony przycisk „Zapisz”.

Skonfigurowałeś wszystkie najważniejsze ustawienia. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z systemu Aurero, wykorzystując wszystkie jego możliwości.