Start Aurero 2.0. Poznaj najnowszą wersję naszego systemu

Ustawienia eWUŚ w przychodni w systemie Aurero

Dzięki niniejszej instrukcji dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia eWUŚ w systemie Aurero.
Ustawienia te należy wprowadzić na samym początku pracy z programem.

W Aurero automatyczną weryfikację statusu eWUŚ można ustawić bez względu na to, czy podmiot posiada kontrakt z NFZ, czy też nie.

1. Ustawienia dla podmiotów, które posiadają kontrakt z NFZ.

W celu rozpoczęcia konfigurowania łączności z systemem eWUŚ dla podmiotu posiadającego kontrakt z NFZ należy otworzyć zakładkę eWUŚ w sekcji Organizacja NFZ.

Następnie w otwartym oknie Weryfikacje eWUŚ należy wybrać opcję Ustawienia znajdującą się w prawym-górnym rogu ekranu.

W oknie ustawień należy wybrać Typ konta: Podmiot leczniczy lub Lekarz oraz wpisać w odpowiednie pola dane uzyskane z portalu świadczeniodawcy: Kod świadczeniodawcy, Oddział NFZ oraz Login i Hasło do portalu.

2. Ustawienia dla podmiotów, które nie posiadają kontraktu z NFZ.

Jeśli dla podmiotu pracuje lekarz, który posiada kontrakt z NFZ, wystarczy wybrać w ustawieniach eWUŚ typ konta: Lekarz, a następnie w miejscu Kodu świadczeniodawcy wpisać Kod personelu przypisany do Lekarza.