Start Aurero 2.0. Poznaj najnowszą wersję naszego systemu

Ustawianie automatycznych przypomnień SMS o wizytach pacjentów

Dzięki niniejszej instrukcji dowiesz się jak ustawić automatyczne przypomnienie SMS o wizytach pacjentów.

W celu rozpoczęcia konfiguracji powiadomień SMS o nadchodzących terminach wizyt należy wybrać opcję Ustawienia główne dostępne w sekcji Ustawienia.

Następnie w oknie ustawień głównych należy wybrać opcję Powiadomienia SMS widoczną w górnej części ekranu.

W nowo otwartym oknie można wybrać rodzaj wysyłanych powiadomień – włączyć lub wyłączyć Powiadomienia SMS dotyczące wizyt Prywatnych oraz Powiadomienia SMS dotyczące wizyt NFZ. W lewej części okna znajdują się natomiast pola, w których możliwe jest określenie Nagłówka wiadomości, treści Powiadomienia o wizycie oraz Podpisu. W treści powiadomienia możliwe jest użycie następujących zmiennych: {lekarz} – wstawia w wybranym miejscu imię i nazwisko lekarza, {time} – wstawia godzinę wizyty oraz {week_day}, która umieszcza w wiadomości informację o dniu zaplanowanej wizyty. Wszystkie ustawienia zapisywane są po kliknięciu przycisku Zatwierdź.

Przypominamy, że koszt wysłania 1 wiadomości SMS z systemu to 0,12 zł. Istnieje możliwość wykupienia tańszych pakietów dla większych ilości wiadomości (powyżej 1000 miesięcznie).